Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die Boost Holding AG (hierna te noemen: “Boost”) van jou verkrijgt in het kader van haar bedrijfsuitoefening.

Alle persoonsgegevens, zoals je naam, (e-mail)-adres en telefoonnummer, die door Boost worden verkregen, worden op een zorgvuldige wijze verwerkt. Boost houdt zich hierbij aan de regels zoals die zijn omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van gegevensverwerking

Boost verwerkt je persoonsgegevens om je de dienst(en) van Boost te kunnen leveren. Boost verwerkt alleen de persoonsgegevens die actief door jou aan Boost worden verstrekt of voor welke verwerking je je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Boost verkrijgt je persoonsgegevens dus onder andere wanneer je een dienst afneemt bij Boost, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een reactie plaatst op een forum dat onderdeel is van een van de websites van Boost, reageert op een door Boost geplaatste vacature, een contactformulier invult en wanneer je bijvoorbeeld Boost een e-mail stuurt.

Boost gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze door jou aan Boost zijn verstrekt.

Beveiliging van de persoonsgegevens 

Boost neemt verscheidene passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige – andere – vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld alle plekken waar je je persoonsgegevens kunt invullen SSL-beveiligd en kun je op sommige plekken een account moeten aanmaken. Deze maatregelen houden een passend beveiligingsniveau in.

De door Boost verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Derden 

Indien de aard van de overeenkomst die je met Boost hebt gesloten vereist dat je persoonsgegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst aan een derde worden verstrekt, legt Boost deze derde de verplichting op om jouw persoonsgegevens eveneens op een zorgvuldige wijze te verwerken.

In bijzondere gevallen kan Boost gehouden zijn je persoonsgegevens te verstrekken aan een derde. Boost heeft hiervoor je toestemming niet nodig. Voorbeelden van bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld rechterlijke bevelen die Boost ertoe dwingen jouw persoonsgegevens aan een derde te verstrekken

Inzage in persoonsgegevens

Indien je inzage wenst in de door Boost van jou verwerkte persoonsgegevens kun je hiervoor contact opnemen met Boost. Boost zal je zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, meedelen welke gegevens Boost van jou verwerkt.

Contact

Boost is te bereiken op de onderstaande contactgegevens:

Boost Holding AG
Hinterbergstrasse 20
CH-6330 Cham
info@boostgroup.eu

Wijzigingen

Boost behoudt zich het recht voor op ieder moment de inhoud van deze Privacy Verklaring aan te passen en/of onderdelen daarvan te verwijderen zonder dit van tevoren aan je mede te delen.